Dr Barbara Louw

clock

‘n Lewensafrigter is meer bekend as ‘n coach. Op sport gebied is dit die persoon wat ‘n talentvolle atleet aanspoor om hoër hoogtes te bereik.

Dit is iemand wat jy vertrou om jou beste belange op die hart te dra en jou advies te gee wanneer die lewe te veel raak. Ja, soms raak die lewe te veel en jy hak vas.

In ons moderne tyd is daar soveel opdragte en verpligting dat ons moeg en verbouereerd raak. Dit is soos ‘n rekenaar wat te veel opdragte gelyk ontvang, die sisteem oorlaai word en dan ‘hang’. Dit kan net mooi niks verder kan funksioneer nie.

Jy het in daardie tye iemand met meer energie en afstand as jyself nodig. Jou lewensafrigter is die persoon wat jou begelei om al die lewensuitdagings te ontknoop en een vir een te hanteer.

In die proses word jy bemagtig om jou lewe beter te hanteer. Dit bly jou lewe en jou verantwoordelikheid. Dus neem die lewensafrigter nie jou lewe oor nie. Jy word begelei om doelwitte te stel, ingeligte keuse te maak en toepaslike aksies te neem.

As ons weer aan die atleet dink, is dit die atleet wat aan die wedloop deelneem. Die afrigter het gehelp met die voorbereiding, maar die atleet hardloop en behaal die oorwinning. Net so is die lewensafrigter daar om jou te help om oorwinning en sukses in jou lewe te behaal.