Dr Barbara Louw

 

Hallo Nadia

Vroeg-vroeg in die  jaar was dit duidelik dat verlede jaar se uitdagings nog met ons gaan wees. Daardie minder-as-perfekte-verhoudings is nog steeds mank en die ekonomie in ʼn COVID-pandemie is ʼn tameletjie.

Nadat Moses oorlede is, was Joshua waarskynlik ook baie onseker. Ons Vader ken gelukkig ons menseharte en Hy sê vir Joshua: “Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos Ek by Moses was, so sal Ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem wat Ek met ’n eed aan hulle voorvaders beloof het.

Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan” (Joshua 1:5-9).

Hierdie belofte is nie ʼn eenmalige belofte nie, want in die Nuwe Testament sien ek: “God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie”. Daarom kan ons met vertroue sê: “Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan ’n mens aan my doen? (Heb. 13:5,6)

Vir my beteken dit dat ek sterk en vasberade moet wees. Ek weet dat ons altwee ʼn gesonde dosis vasberadenheid van ons voorouers geërf het. Dit is nou tyd om daardie vasberadenheid te gebruik en nie bang te wees nie, want God is by jou, waar jy gaan.

Nadia, mag jy God se vrede, wat alle verstand te bowe gaan, beleef.

Liefde in Christus.

Dr. Barbara